.
Program
.
Dokumentärer
.
Spelfilmer
.
Samtal/Debatt
.
Utställningar
.
Föreläsningar
.
Biljetter
.
Karta
.
English
.

Arrangörer:

Art Factory
SAM:PLAN

Medarrangörer:

FOJAB

Bidragsgivare:

Kultur Lund
Kultur Skåne
Sparbanken Finn Framtidsstiftelse

Sponsorer:

Sveriges Arkitekter
Akademiska Hus
Trivector
Wallin & Dalholm

Partners:

Polska Institutet
Lunds Universitet
Malmö Högskola
Svenska kyrkan
Rentafest Ljud & Ljus
Doc Lounge
Folkets Bio
Akademibokhandeln

Samtal/Debatt

Filmen som stadens språk

Före debatten visning av filmer: "Cycle of Changes. Beijing, my old home". Shooting at the Guggenheim". Genom att verka i den unika interaktionen mellan tid och rum är film och arkitektur från allra första början intimt förknippade med varandra. Redan vid filmens födelse, vid den första filmvisningen i filmens historia på Café Grand i Paris 1895 visade bröderna Lumière hur arkitektur påverkar individen och samhället.

Moderator: Lars Gustav Andersson, docent i filmvetenskap, Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet. I panelen: Maria Hellström, konstnär/forskare MAH, Helena Lindblad, filmkritiker Dagens Nyheter, Enno Ladwig, filmare, Joanna Zawieja, arkitekt/filmare.


Måndagen 13 september med början klockan 19.00, Språk- och litteraturcentrum, stora auditoriet.

Den öppna staden

Före debatten parkouruppvisning, musik med dj Ville Hising och visning av filmen "My Playground".
Med utgångspunkt i Schröders film och idén om en öppen stad kommer panelen föra en diskussion om stadens publika rum verkligen är tillgängliga och brukbara för alla grupper. Vilka grupper använder stadsmiljön - och på vilket sätt? Samtalet kommer även att handla om vilken betydelse arkitektur och planering har för användningen. Lägger vi för stor vikt vid planeringen av traditionella stadsrum -- som torget eller gatan i stadskärnan, och förbiser offentligheter i anslutning till skolor, köpcentrum eller föreningslokaler? Går det att planera för en bestämd användning – och kan vi lära oss något av alternativa sätt att använda stadsrummen?

Moderator: Emma Nilsson, arkitekt (Malmö Högskola). I panelen: Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun, Linda Fagerström, konsthistoriker/skribent, Eva Sjölin, stadsbyggnadschef Lomma kommun, Mattias Kärrholm, arkitekt (MAH,LTH), Ingrid Gustavsson, arkitekt Akademiska Hus AB, Ola Andersson, praktiserande arkitekt, delägare i A1 arkitekter och debattör i stadsbyggnadsfrågor, Christer Ljungberg, direktör Trivector AB.
I samarbete med DocLounge och Folkets Bio.


Tisdagen 14 september med början klockan 19.00, Mejeriet.

Framtiden för Bengt Edmas byggnad i Folkparken

Före debatten bildvisning, Malena Larsvall, arkitekt/Västerbo.
Bengt Edmas byggnad i Folkparken hör till de få svenska arkitektoniska objekt som fått världsrykte i arkitektkretsar. Trots detta har byggnaden stått i princip tomt sedan många år och förfaller. Arkitektens vision att leverera ett objekt som var förbered för skiftande aktiviteter t o m i valet av byggnadsmaterial har visat sig vara svår att leva efter för husets brukare, dvs Lunds kommun. Hur skall man gå till väga för att inte bara rädda denna arkitektoniskt unika och värdefulla byggnaden men även hitta/välja brukaren som förstår husets själ?

Moderator: Tomas Tägil, arkitekt/universitetslektor Arkitekturskolan. I panelen: Janne Ahlin, arkitekturprofessor, Ulf Kadefors, arkitekt/vd Fojab arkitekter AB, Carin Johansson, arkitekt/stadsarkitekt Gotlands kommun, Bengt Aronsson, stadsarkitekt Lunds kommun, Max Lijefors, lektor i konsthistoria LU, Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun, Gunilla Millisdotter, arkitekt.


Onsdagen 15 september med början klockan 19.00, Skissernas museum.

Architecture for Humanity

Före debatten visning av filmen "Lagos Wide & Close"
Urbaniseringen världen över går i allt snabbare takt och att två tredjedelar av jordens befolkning om femtio år beräknas vara bosatta i städer. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men det är också här fattig-domen ökar mest. Den mest intensiva urbaniseringen sker i Afrika och Asien, där miljontals människor flyttar till städernas slumområden varje år.

Hur ska stadsutvecklingen kunna planeras för att möta inflyttningen och ordna drägliga livsvillkor och rimliga boendeförhållanden för en växande stadsbefolkning i utvecklingsländer? Hur verkar man för att hjälpa att återuppbygga områden drabbade av krig och konflikter?

Moderator: Christer Malmström, arkitekturprofessor LU. I panelen: Per Iwansson, arkitekt/planchef Båstad kommun/konsult Sida, Joanna Heilig, praktiserande arkitekt/medlem i Arkitekter utan gränser, Marco Pusterla, praktiserande arkitekt Fojab Arkitekter AB/Sveriges arkitekter, Jens Dymling, arkitekt, med erfarenhet från Kenya, David Sim, praktiserande arkitekt Gehl Architects Köpenhamn, Tony Fretton, arkitekt/arkitekturprofessor, London, Delft, Zürich.
Språket engelska.


Torsdagen 16 september klockan 19.00, Skissernas museum.

Architecture for Culture

Före debatten visning av kortfilmen Tate Modern.
Hur vårdar eller missvårdar vi i Sverige våra arkitektoniskt viktiga byggnader? Och hur tillgodoser vi stadens behov av rum och bygg- nader för kultur? Vad kan vi lära oss från andra länder?

Moderator: Mark Isitt, arkitekturkritiker. I panelen: Laila Strunke, arkitekt/ordförande i Sveriges arkitekter, Tony Fretton, arkitekturprofessor London/Delfts/Zürich, Pontus Kynader, direktör för Sørmlandets Kunstmuseum i Kristiansand, Norge, Gary Bates, arkitekt Space Group Oslo, Sune Nordgren, museichef, Kivik Art Centre.


Fredagen 17 september, klockan 19.00, Skissernas museum.
© ArchFilmLund 2010
info@archfilmlund.se

.